Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/spsk1/domains/spsk1.lublin.pl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Program (TAB)

Tętniak aorty brzusznej (TAB) powstaje wskutek osłabienia ściany tętnicy głównej. Najczęstszą przyczyną osłabienia ściany tętnicy jest uraz u ludzi młodych i zmiany degeneracyjne zachodzące w ścianie , w tym miażdżyca u ludzi w starszym wieku. W obrębie tętniaka dochodzi do tworzenia się skrzeplin przyściennych oraz złogów miażdżycowych w ścianie tętniaka. Tętniaki aorty brzusznej dzielimy na: tętniaki bezobjawowe, objawowe i pęknięte. U większości chorych kolejno występują postacie kliniczne, tylko u niewielu tętniak pozostaje bezobjawowy do końca życia. Dlatego w przypadku rozpoznania tętniaka aorty brzusznej zawsze należy rozważyć decyzję o operacji.Wskazaniem do natychmiastowej operacji jest pęknięcie tętniaka, do pilnej-tętniak objawowy, zakażony, embolizujący i zapalny, natomiast do planowej-tętniak bezobjawowy, ale przekraczający 5 cm średnicy.

Badania wykazały też, że ponad 95% tętniaków aorty brzusznej umiejscowiona jest poniżej odejścia tętnic nerkowych. Tętniak aorty brzusznej rzadko przekracza granicę odejścia tętnic nerkowych a obwodowo dochodzi do rozwidlenia aorty nierzadko przechodząc na tętnice biodrowe. Najczęstszą przyczyną powstawania tętniaków aorty brzusznej (TAB) są zmiany degeneracyjne zachodzące w ścianie aorty, m.in. wywołane miażdżycą. TAB wykrywa się u około 3-6% mężczyzn w wieku ponad 65 lat. Predysponowani są mężczyźni (5 razy częściej niż kobiety), palący papierosy, otyli, z nadciśnieniem tętniczym.

W leczeniu tętniaka aorty brzusznej najskuteczniejszym postępowaniem jest interwencja chirurgiczna. Jeżeli nie stwierdza się poważnych przeciwwskazań do zabiegu, powinno się go wykonać w trybie planowym u wszystkich chorych z rozpoznanym tętniakiem. Ryzyko zgonu po planowej operacji jest minimalne i nie przekracza 2-3% w zależności od ośrodka. Śmiertelność przy operacjach ze wskazań nagłych (pęknięcie TAB) sięga 71-75 %.

  

PRZYCZYNY POWSTAWANIA TAB

Najczęstszą przyczyną powstawania tętniaków aorty brzusznej są zmiany degeneracyjne zachodzące w ścianie aorty (degradacja włokiem elastyny i kolagenu) oraz miażdżyca, która doprowadza do zwyrodnienia ściany aorty, zmniejszenia jej elastyczności i większej podatności na ciśnienie panujące w aorcie.

Tętniaki aorty brzusznej są tętniakami prawdziwymi. Rozpoznanie tętniaka, zwłaszcza u ludzi starszych jest więc równoznaczne z rozpoznaniem miażdżycy. W powstaniu miażdżycy decydujące znaczenie mają następujące czynniki:

- Zaburzenia metabolizmu ustroju, a przede wszystkim przemiany cholesterolu i innych lipidów. Zwiększona zawartość cholesterolu we krwi sprawia, że odkłada się on w ścianie tętnicy. Stężenie cholesterolu w surowicy krwi zależy nie tylko od ilości spożywanego cholesterolu, lecz przede wszystkim od zawartości tłuszczów w pożywieniu. Również dieta wysokokaloryczna oraz bogata w węglowodany zwiększa stężenie cholesterolu. Przemiana węglowodanowa jest ściśle związana z przemianą tłuszczów.

   - Zaburzenia w krzepliwości krwi odgrywają również dużą rolę w powstawaniu miażdżycy. Stwierdza się wzrost stężenia fibrynogenu we krwi, skrócenie czasu trombinowego i protrombinowego. Jest to powodem mniejszej lub większej skłonności do wykrzepiania się przyściennego, mającego znaczenie we wszystkich okresach rozwoju miażdżycy. Na powstanie i przebieg miażdżycy w dużym stopniu wpływa wiek chorego, tym samym czynnik zużycia. Im dłużej działają wpływy szkodliwe, tym wyraźniejsze i bardziej rozległe zmiany stwierdza się w tętnicach.

- Dziedziczenie rodzinne, w których występuje skłonność do hipercholesterolemii rozległe zmiany miażdżycowe i ciężkie powikłania występują już w młodym wieku.

- Palenie tytoniu, nikotyna uszkadza śródbłonek naczyń, wywołuje ich skurcz, zwiększa krzepliwość krwi.

- Zaburzenia układu nerwowego, spowodowane stałym napięciem nerwowym (stres).

- Otyłość.

- Nadciśnienie tętnicze.

- Mała aktywność ruchowa.

Tętniaki są znacznie częściej rozpoznawane, a co za tym idzie znacznie zwiększyła się liczba operacji planowych.Wpłynęło to na poprawę wczesnych i odległych wyników operacji. Realizowany właśnie Program Badań Profilaktycznych ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat tętniaków, zwiększenie świadomości na temat potrzeby ich wczesnego diagnozowania oraz w przypadku wykrycia tętniaka u osoby zgłaszającej się na badanie - ma zapewnić szybkie reagowanie i wskazanie dalszego postępowania.