Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/spsk1/domains/spsk1.lublin.pl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Archiwum

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
na

...

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na

...

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
na

...

EO/EA-2730-60-14

Usługa w zakresie wywozu segregowanych odpadów komunalnych i innych nieczystości

...

EO/EA-2732-69-14

Dostawa zestawu do znakowania ISBT 128 w ramach Programu Wieloletniego na lata

...

EO/EZ-2733-62-14

Dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb Pracowni Patomorfologii na okres 12

...

EO/LA-2737-65-14

Dostawa produktu farmaceutycznego Bortezomibum na okres 3 miesięcy.

EO/LA-2737-66-14

Dostawa leku Ranibizumab stosowanego do iniekcji doszklistkowych na okres 6

...

EO/LA-2737-63-14

Dostawa produktów farmaceutycznych stosowanych w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów o

...

EO/EA-2720-XX-14

Usługa w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach szpitalnych łącznie z

...

EO/EZ-2733-52-14

Dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb Laboratorium HemLab, Oddziału

...

EO/EA-2731-59-14

Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Banku Komórek Krwiotwórczych i Laboratorium

...

EO/LA-2722-XXIX-14

Dostawy produktu leczniczego Anagrelidum - umowa na okres 12 miesięcy.

EO/EZ-2732-61-14

Dostawa wielorazowych końcówek do noża harmonicznego.

EO/LA-2722-XXVIII-14

Dostawa wyrobów do terapii nerkowej na okres 18 miesięcy.