p.o. Dyrektora Naczelnego - dr n. med. Marcin Feldo

z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy - mgr Marzena Pomarańska-Olszak

z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycyjnych - mgr inż. Włodzimierz Lulek

 

Kontakt do Sekretariatu Dyrekcji SPSK Nr 1:

 

tel. 81 532 39 35 / 81 532 83 30

e-mail: szpital@spsk1.lublin.pl

fax: 81 532 94 86

Pisma adresowane do Dyrekcji SPSK Nr 1 prosimy składać w Kancelarii Szpitala przy ul. Staszica 16 (parter) w godz. 7:30 - 15:00.

 

adres pocztowy:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

20-081 Lublin

ul. Stanisława Staszica 16