Sekcja Badań Klinicznych - kontakt:


ul. Staszica 16
20-081 Lublin
(budynek administracji, pok. nr 5)


e-mail: mmazur@spsk1.lublin.pl
tel. +48 81 53 474 87

 zdjęcie lekarstw - badania kliniczne

foto / źródło: freepik.com

 

 

Obowiązujące procedury wewnętrzne oraz akty prawne:

Regulamin prowadzenia badań klinicznych w SPSK Nr 1 w Lublinie wraz z załącznikami

Procedura uzyskiwania zgody na udział w badaniu klinicznym

Rozporządzenie MZ w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej z dnia 2 maja 2012 roku, (Dz.U. 2012 poz. 489)

Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017 poz. 2211)

Kodeks Etyki Lekarskiej

Ustawa o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 160)