JEDNOSTKI MEDYCZNE

Szczepienia przeciw COVID-19 w SPSK Nr 1

 

INFORMACJA O SZCZEPIENIACH W SPSK nr 1 następujących grup uprawnionych: seniorzy (oraz kolejne roczniki osób podlegających możliwości rejestracji zgodnie w wytycznymi MZ), osoby z gr. 0 (w tym zewnętrzne podmioty med.), chorzy przewlekle (B1), rodzice wcześniaków oraz inne osoby uprawnione.

 

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ - organizacja szczepień w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie

Jak zapisać się na szczepienie?

 • Zadzwoń na całodobową, bezpłatną infolinię - tel. 989

 • Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

 • Ustal termin szczepienia telefonicznie lub przez Internet - ze względów epidemiologicznych i organizacyjnych prosimy nie zgłaszać się osobiście

 • Rejestracja telefoniczna w SPSK 1:  tel. 81 532 10 86  /  81 524 78 56

Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego.

Ważne: Szpital wykonuje szczepienia aktualnie posiadanymi szczepionkami - zależy to od terminowości dostaw oraz ich poziomu, na co bezpośredni wpływ ma centralne zaopatrywanie Polski przez producentów preparatów.

Pacjenci nie mają swobody wyboru preparatu, gdyż podlegają oni szczepieniu produktem dostępnym w punkcie szczepień w ustalonej dacie szczepienia.

Od 15 marca szczepione są osoby przewlekle chore - z grupy B1. Szczepienia zarejestrowanych pacjentów z tej grupy odbywają się w punkcie szczepień Szpitala Tymczasowego przy ul. Radziwiłłowskiej 13, podlegają oni szczepieniu produktami Pfizer lub Moderna.

 

---------      Ważne informacje dotyczące szczepień w SPSK 1   ----------

PUNKT SZCZEPIEŃ Szpitala Tymczasowego w Lublinie - ul. Radziwiłłowska 13 (parter)

 

 • rejestracja na szczepienie w tym punkcie możliwa jest przez infolinię 989 lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta i stronę pacjent.gov.pl oraz pod numerami w SPSK 1: 81 532 10 86 oraz 81 524 78 56 (w godz. 8-15)
 • jest to wyłącznie punkt szczepień - od 25 stycznia pacjenci zgłaszają się zgodnie z wyznaczonym terminem szczepienia i na konkretną godzinę (prosimy o przychodzenie około 15 min. przed wyznaczoną godziną)
 • czynny 7 dni w tygodniu w godz. 8:00 - 20:00; do budynku mogą wejść wyłącznie osoby zgłaszające się na szczepienie
 • ze względu na pandemię i zagrożenie epidemiologiczne, apelujemy, by nie udawać się osobiście na ul. Radziwiłłowską 13 w celu zapisania się na szczepienie - prosimy o korzystanie ze wskazanych powyżej form rejestracji
 • w tym punkcie nie ma wyjazdowego (mobilnego) zespołu do szczepień

 

PUNKT SZCZEPIEŃ SPSK 1 - Zespół Poradni Specjalistycznych i POZ - ul. Langiewicza 6 A

 

 • czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 13:00
 • rejestracja telefoniczna do tego punktu szczepień oraz informacje: 81 524 78 56 (PON. - PT. w godz. 8:00 - 15:00)
 • w SPSK Nr 1 wyłącznie w tym punkcie szczepieni są nauczyciele

 

Komunikat dotyczący transportu pacjentów na szczepienia

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu zorganizowanego przez Miasto, z którego będą mogły skorzystać osoby mające problem z poruszaniem się i dotarciem do punktu szczepień, w tym:
• posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z kodem R lub N, lub
• I grupę inwalidzką z ww. schorzeniami,
• osoby powyżej 70. roku życia, mające obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień.
Przewidując bardzo duże zainteresowanie seniorów tematem szczepień, Miasto uruchomiło specjalną infolinię dedykowaną szczepieniom pod numerem telefonu:

81 466 34 34  w godzinach pracy Urzędu Miasta, czyli 7.30-15.30

 

INFORMACJE O SZCZEPIENIACH NAUCZYCIELI:

SPSK Nr 1 realizuje szczepienia nauczycieli jako szpital węzłowy - osoby z tej grupy zawodowej, wyrażające zgodę na zaszczepienie, powinny dokonać stosownego zgłoszenia u dyrektora swojej placówki.

Dyrektor placówki zgłasza listę pracowników do zaszczepienia zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Informujemy, iż w ramach naszego szpitala punkt szczepień nauczycieli zorganizowany został przy ul. Langiewicza 6a.

W sprawach dotyczących organizacji szczepień, szpital będzie kontaktował się bezpośrednio z jednostkami, których pracownicy zostaną skierowani do naszego punktu. Uprzejmie prosimy o zasięganie informacji o miejscu i terminie szczepienia bezpośrednio w swojej szkole, przedszkolu itp. i nie kontaktowanie się indywidualnych osób ze szpitalem w sprawie szczepienia.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ DLA RODZICÓW WCZEŚNIAKÓW:

zgodnie z wytycznymi MZ rodzice wcześniaków hospitalizowanych na Oddziałach Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka mogą wraz z tzw. grupą 0 być szczepieni przeciwko COVID-19.

Rodzice wcześniaków przebywających w SPSK Nr 1 w Lublinie powinni zgłaszać chęć zaszczepienia się personelowi oddziału, który udzieli wszelkich informacji na ten temat.

 

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ W PRZYPADKU OSÓB ZE STWIERDZONYMI REAKCJAMI ALERGICZNYMI:

U wszystkich kandydatów do szczepienia lekarz analizuje wypełniony przez pacjenta „Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19”. Dokument zawiera, między innymi, następujące pytania:
1. Czy w przeszłości lekarz rozpoznał u Pani/Pana ciężką, uogólnioną reakcję alergiczną (wstrząs anafilaktyczny) po podaniu jakiegoś leku, ekspozycji na lateks lub pokarmu, albo po ukąszeniu owada?
2. Czy wystąpiła u Pani/Pana kiedykolwiek ciężka niepożądana reakcja po szczepieniu?
3. Czy lekarz rozpoznał kiedyś u Pani/Pana uczulenie na glikol polietylenowy (PEG) lub inne substancje?

Odpowiedź TAK lub NIE WIEM, na którekolwiek pytanie wymaga dodatkowego wyjaśnienia przez lekarza. W opinii zespołu ekspertów w uzasadnionych przypadkach powinna odbyć się konsultacja w poradni alergologicznej z doświadczeniem w stosowaniu szczepionek.

W Poradni Alergologicznej lekarz konsultant weryfikuje wywiad, przeprowadza właściwą diagnostykę i ocenia ryzyko wystąpienia anafilaksji z uwzględnieniem reakcji na składniki szczepionki a zwłaszcza glikol polietylenowy. Po weryfikacji danych następuje:
1. kwalifikacja do szczepienia przeciwko COVID-19 albo
2. odstąpienie lub odroczenie szczepienia.
 

Ogólne zalecenia ekspertów dotyczące szczepień osób z tej grupy: zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu decyzji o szczepieniu u pacjentów
- z wywiadem anafilaksji lub ciężkiej reakcji alergicznej*, spowodowanym takimi czynnikami jak: leki, szczepionki, lateks, pokarmy, jady owadów, czynniki fizykalne i inne,
- z wywiadem anafilaksji idiopatycznej, przebiegającej z zajęciem układu sercowo-naczyniowego i/lub z zajęciem górnych dróg oddechowych.

W opisanych przypadkach lekarz kwalifikujący do szczepienia w punkcie szczepień ma prawo, a nawet obowiązek, odesłać pacjenta w celu szczegółowej diagnostyki i uzyskania opinii właściwej poradni alergologicznej.

 

INFORMACJE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH Z GRUPY "0" (pracownicy Szpitala, podmioty medyczne zewnętrzne, studenci):

Informujemy, że od 8 marca, po przerwie, wznowiono szczepienia dla osób z grupy "0".

Uprzejmie informujemy, że w związku z komunikatem Ministerstwa Zdrowia dotyczącym Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie został wyznaczony jako szpital "węzłowy" - organizujący punkt szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Podmioty zainteresowane szczepieniami swoich pracowników prosimy o przekazanie do Szpitala list osób według załącznika.

 

Weryfikacja zasadności zgłoszenia do szczepienia pracownika w ramach grupy "0" przez pracodawcę powinna być realizowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (z późniejszymi zmianami).
 

Przypominamy, że należy uzyskać zgodę personelu na przetwarzanie danych w omawianym zakresie (załącznik nr 2). Listy osób wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych należy przesyłać na adres e-mail: szczepienia@spsk1.lublin.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Koordynatorką Szpitala ds. Szczepień Panią Eweliną Sulowską - telefon: 81 534 97 45 w godzinach 8.00 - 15.00

W załącznikach poniżej znajdują się niezbędne formularze.

Uwaga: Osoby uprawnione do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w ramach grupy 0, które nie mają wystawionego e-skierowania, w pierwszej kolejności powinny zgłosić się do lekarza pracującego w podmiocie leczniczym, w którym są zatrudnione, celem wystawienia przez niego e-skierowania. Jeśli nie jest możliwe wystawienie e-skierowań w ramach danego podmiotu leczniczego, rekomendujemy, aby kierownik danej placówki przygotował zbiorczą listę osób chętnych i uprawnionych do szczepień w ramach Grupy 0 oraz przekazał ją do szpitala węzłowego celem wystawianie e-skierowań dla tych osób.

 

 

 

Artykuły - pozostałe
Program przebudowy i rozbudowy SPSK Nr 1 rozpoczął się ponad dwa lata temu od realizacji nowego obiektu u zbiegu ul. 3-go Maja i Radziwiłłowskiej . 11 lutego br. przeniesiona do nowej siedziby z ulicy Staszica Klinika Chirurgii Onkologicznej przyjęła
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych badań w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH "Diagnostyka tętniaków aorty brzusznej". Zapisy i informacje - nr infolinii: 22 211-18-64 - numer zmieniono ! Z uwagi na kilkumiesięczne
Witamy na nowej stronie internetowej SPSK 1! 26 lutego rozpoczynamy przenoszenie strony Szpitala na właściwy, docelowy serwer oraz wygaszamy jej starą wersję. Obecnie trwają prace techniczne, które mogą utrudniać czasowe korzystanie z serwisu - za co
Aktualizacja: 15 Kwiecień 2021 | Autor: Anna Guzowska