JEDNOSTKI MEDYCZNE

Szczepienia przeciw COVID-19 w SPSK Nr 1

 

Szczepienia w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 realizowane są w dwóch lokalizacjach - w Punkcie Szczepień Powszechnych przy ul. Radziwiłłowskiej 13 oraz w Zespole Poradni Specjalistycznych i POZ przy ul. Langiewicza 16a.

 

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ - organizacja szczepień w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie

Jak zapisać się na szczepienie?

 • Zadzwoń na całodobową, bezpłatną infolinię - tel. 989

 • Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

 • Ustal termin szczepienia telefonicznie lub przez Internet - ze względów epidemiologicznych i organizacyjnych prosimy nie zgłaszać się osobiście

 • Rejestracja telefoniczna w SPSK 1:  tel. 81 532 10 86  /  81 524 78 56

Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego.

Ważne: Szpital wykonuje szczepienia aktualnie posiadanymi szczepionkami - zależy to od terminowości dostaw oraz ich poziomu, na co bezpośredni wpływ ma centralne zaopatrywanie Polski przez producentów preparatów. Pacjenci są szczepieni produktem dostępnym w punkcie szczepień w ustalonej dacie szczepienia.

 

Ważne informacje dotyczące szczepień w SPSK 1 :

 

UWAGA!

29.oraz 31.05. br. punkt szczepień przy ul. Radziwiłłowskiej będzie nieczynny. Przerwa w szczepieniach związana jest w limitami dostaw szczepionek.

 

Punkt Szczepień Powszechnych ul. Radziwiłłowska 13 - SZPITAL TYMCZASOWY zlokalizowany na terenie Centrum Targowo -Wystawienniczego TARGÓW LUBLIN S.A. pod patronatem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie:

 • rejestracja na szczepienie w tym punkcie możliwa jest przez infolinię 989 lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta i stronę pacjent.gov.pl oraz pod numerami w SPSK 1: 81 532 10 86 oraz 81 524 78 56 (w godz. 8-15)
 • jest to wyłącznie punkt szczepień - pacjenci zgłaszają się zgodnie z wyznaczonym terminem szczepienia i na konkretną godzinę (prosimy o przychodzenie około 15 min. przed wyznaczoną godziną)
 • czynny 7 dni w tygodniu w godz. 8:00 - 20:00
 • w tym punkcie nie ma wyjazdowego (mobilnego) zespołu do szczepień

 

 • zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, od 10. maja szczepimy w tym punkcie osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunów - codziennie w godz. od 17 do 18. Osoby uprawnione z tej grupy zgłaszają się bez wcześniejszej konieczności umawiania konkretnego terminu szczepienia. Przewidziana dzienna ilość dawek dla tej grupy: 12 - w przypadku znacznego przekroczenia zabezpieczonej ilości dostępnych dawek preparatu w danym terminie, data szczepienia może być wyznaczona kolejnego dnia (nie dotyczy to osób ze znacznymi problemami z poruszaniem się, na wózkach - takie sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie przez personel punktu szczepień).

 

PUNKT SZCZEPIEŃ SPSK 1 - Zespół Poradni Specjalistycznych i POZ - ul. Langiewicza 6 A

 

 • czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 13:00
 • rejestracja telefoniczna do tego punktu szczepień oraz informacje: 81 524 78 56 (PON. - PT. w godz. 8:00 - 15:00)

 

Komunikat dotyczący transportu pacjentów na szczepienia

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu zorganizowanego przez Miasto, z którego będą mogły skorzystać osoby mające problem z poruszaniem się i dotarciem do punktu szczepień, w tym:
• posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z kodem R lub N, lub
• I grupę inwalidzką z ww. schorzeniami,
• osoby powyżej 70. roku życia, mające obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień.
Przewidując bardzo duże zainteresowanie seniorów tematem szczepień, Miasto uruchomiło specjalną infolinię dedykowaną szczepieniom pod numerem telefonu:

81 466 34 34  w godzinach pracy Urzędu Miasta, czyli 7.30-15.30

 

 

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ W PRZYPADKU OSÓB ZE STWIERDZONYMI REAKCJAMI ALERGICZNYMI:

 

U wszystkich kandydatów do szczepienia lekarz analizuje wypełniony przez pacjenta „Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19”. Dokument zawiera, między innymi, następujące pytania:
1. Czy w przeszłości lekarz rozpoznał u Pani/Pana ciężką, uogólnioną reakcję alergiczną (wstrząs anafilaktyczny) po podaniu jakiegoś leku, ekspozycji na lateks lub pokarmu, albo po ukąszeniu owada?
2. Czy wystąpiła u Pani/Pana kiedykolwiek ciężka niepożądana reakcja po szczepieniu?
3. Czy lekarz rozpoznał kiedyś u Pani/Pana uczulenie na glikol polietylenowy (PEG) lub inne substancje?

Odpowiedź TAK lub NIE WIEM, na którekolwiek pytanie wymaga dodatkowego wyjaśnienia przez lekarza. W opinii zespołu ekspertów w uzasadnionych przypadkach powinna odbyć się konsultacja w poradni alergologicznej z doświadczeniem w stosowaniu szczepionek.

W Poradni Alergologicznej lekarz konsultant weryfikuje wywiad, przeprowadza właściwą diagnostykę i ocenia ryzyko wystąpienia anafilaksji z uwzględnieniem reakcji na składniki szczepionki a zwłaszcza glikol polietylenowy. Po weryfikacji danych następuje:
1. kwalifikacja do szczepienia przeciwko COVID-19 albo
2. odstąpienie lub odroczenie szczepienia.
 

Ogólne zalecenia ekspertów dotyczące szczepień osób z tej grupy: zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu decyzji o szczepieniu u pacjentów
- z wywiadem anafilaksji lub ciężkiej reakcji alergicznej*, spowodowanym takimi czynnikami jak: leki, szczepionki, lateks, pokarmy, jady owadów, czynniki fizykalne i inne,
- z wywiadem anafilaksji idiopatycznej, przebiegającej z zajęciem układu sercowo-naczyniowego i/lub z zajęciem górnych dróg oddechowych.

W opisanych przypadkach lekarz kwalifikujący do szczepienia w punkcie szczepień ma prawo, a nawet obowiązek, odesłać pacjenta w celu szczegółowej diagnostyki i uzyskania opinii właściwej poradni alergologicznej.

 

 

 

 

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 25 Maj 2021 | Autor: Anna Guzowska