JEDNOSTKI MEDYCZNE

Informacje dla pacjentów i ich rodzin, obostrzenia w SPSK 1 związane z trwającym stanem pandemii COVID-19

 

Z uwagi na trwający nadal stan pandemii, Szpital jest zobowiązany do zachowania procedur triażu oraz warunków zapewnienia pełnego bezpieczeństwa epidemiologicznego, co może wpływać na dłuższy czas oczekiwania lub powodować inne niedogodności. Celem nadrzędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno zgłaszającym się pacjentom, jak i personelowi, dlatego zwracamy się z prośbą o respektowanie zaleceń i wytycznych epidemiologicznych.

Ankieta dla pacjenta - triaż w kierunku COVID-19 - link

Utrzymany pozostaje zakaz przebywania na terenie Szpitala osób postronnych, w szczególności przedstawicieli medycznych i handlowych oraz zakaz odwiedzin pacjentów.

Informujemy również, iż zgodnie z wytycznymi z 22 maja 2020r., zawartymi w Stanowisku Konsultantów Krajowych w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii, dotyczącym porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce, porody te nadal nie są rekomendowane. Warunki lokalowe w naszym Szpitalu uniemożliwiają ich wznowienie. Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim troską o zdrowie rodzących pacjentek i ich dzieci.

Szczegółowe informacje na temat pracy poszczególnych jednostek i zasadach zapisów na badania i konsultacje można uzyskać pod numerami telefonów rejestracji lub sekretariatów. W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, nadal rekomendujemy telefoniczną formę pierwszego kontaktu z jednostkami Szpitala i ograniczenie przychodzenia do szpitala w celach wyłącznie informacyjnych.

W związku z obostrzeniami, wynikającymi z rygorów epidemiologicznych oraz brakiem możliwości osobistego odwiedzania pacjentów, paczki dla hospitalizowanych pacjentów należy przekazywać w miejscach do tego wyznaczonych w poszczególnych lokalizacjach SPSK 1: Jak przekazać paczkę dla pacjenta?

Informacja dot. kontaktu rodziny z pacjentem w stanie zagrożenia życia, bez stwierdzonego zachorowania na COVID-19.

 

Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa epidemicznego:

  • na terenie Szpitala obowiązkowe jest noszenie maseczki,
  • nakaz zachowania minimum 2 - metrowej odległości od innych osób na korytarzach Szpitala,
  • w miarę możliwości prosimy o unikanie korzystania z wind,
  • prosimy o przychodzenie dokładnie o wyznaczonej godzinie i ograniczenie osób w poczekalniach i na korytarzach
  • pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznego dystansu w gabinecie lekarskim i stosowaniu się do zaleceń personelu w tym zakresie

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 25 Maj 2021 | Autor: Anna Guzowska