JEDNOSTKI MEDYCZNE

Informacje dla pacjentów i ich rodzin: całkowite wstrzymanie odwiedzin, porody rodzinne oraz zasady bezpieczeństwa związane z COVID-19

 

W związku z trwającą pandemią COVID19, Szpital zobowiązany jest do przeprowadzania procedur triażu pacjentów przyjmowanych do hospitalizacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego, co może wpływać na dłuższy czas oczekiwania lub powodować inne niedogodności. Celem nadrzędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno zgłaszającym się pacjentom, jak i personelowi, dlatego zwracamy się z prośbą o respektowanie zaleceń i wytycznych epidemiologicznych.

Z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację epidemiologiczną ODWIEDZINY PACJENTÓW zostają wstrzymane do odwołania.

W wyjątkowych sytuacjach (stany terminalne, długotrwałe pobyty, złe rokowanie) Kierownicy Klinik mogą w trybie indywidualnym podjąć decyzję o możliwości odwiedzin pacjentki/a z zachowaniem zaleceń GIS. Zakaz wstępu na teren Szpitala dotyczy również innych wizyt w jednostkach organizacyjnych SPSK Nr 1 (np. przedstawicieli firm i interesariuszy zewnętrznych).

 

W przypadku chorych o złym rokowaniu i uzyskaniu przez rodzinę zgody Kierownika Kliniki na odwiedziny, mogą się one odbywać z bezwzględnym zachowaniem rygorów bezpieczeństwa epidemiologicznego:

- obowiązkowe jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wizyty, czasu jej trwania oraz ilości osób odwiedzających z lekarzem (kier. Kliniki/Oddziału, lek. dyżurny),

- bezwzględnie prawidłowo założona maseczka (zasłaniająca usta i nos), dezynfekcja rąk, utrzymywanie dystansu 1,5 m między osobami na sali, stosowanie się do zaleceń personelu,

- osoba odwiedzająca nie może mieć jakichkolwiek objawów infekcji (m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła)

 

Ankieta dla pacjenta / studenta - triaż w kierunku COVID-19 - link do formularzy

 

Warunki lokalowe w naszym Szpitalu uniemożliwiają wznowienie porodów rodzinnych. Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim troską o zdrowie rodzących pacjentek i ich dzieci.

Szczegółowe informacje na temat pracy poszczególnych jednostek i zasadach zapisów na badania i konsultacje można uzyskać pod numerami telefonów rejestracji lub sekretariatów.

 

Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa epidemicznego dla osób hospitalizowanych lub korzystających z porad medycznych:

  • na terenie Szpitala obowiązkowe jest noszenie maseczki, osłaniającej usta i nos
  • nakaz zachowania minimum 1,5 - metrowej odległości od innych osób na korytarzach Szpitala,
  • pamiętajmy o dezynfekcji rąk,
  • w miarę możliwości prosimy o unikanie korzystania z wind,
  • prosimy o przychodzenie dokładnie o wyznaczonej godzinie i ograniczenie osób w poczekalniach i na korytarzach,
  • pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznego dystansu w gabinecie lekarskim i stosowaniu się do zaleceń personelu w tym zakresie.

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.

Artykuły - pozostałe
4 lutego br. odbyła się w SPSK Nr 1 konferencja prasowa podsumowująca trzeci rok funkcjonowania w naszym Szpitalu ośrodka ECMO. Ośrodek Pozaustrojowego Leczenia Niewydolności Wielona­rządowej powstał na bazie Oddziału Intensywnej Terapii II Kliniki
27 lutego br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca nowych możliwości leczenia onkologicznego w SPSK 1, które stwarza oddany w tym miesiącu do użytku nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej. Przeniesiona została do niego Klinika Chirurgii
Od 11 marca w Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii przebywa Profesor Matthias Korell z Kliniki Neuss w Niemczech. Jest to wybitny specjalista w dziedzinie laparoskopii ginekologicznej, w leczeniu choroby zrostowej oraz endometriozy, który
Aktualizacja: 21 Październik 2021 | Autor: Anna Guzowska