Menu

 

 

"Misją Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocja Zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo badawczych."

Start

Realizacja nowego obiektu Szpitala przy ulicy Radziwiłłowskiej - zaawansowanie prac budowlanych

W lipcu minie dokładnie rok od momentu, gdy firma Strabag ogrodziła teren i przystąpiła do budowy nowego obiektu SPSK Nr 1 przy ul. Radziwiłłowskiej, w którym poza zakładami chemioterapii i radioterapii będzie mieściła się Klinika Chirurgii Onkologicznej, przeniesiona z ulicy Staszica. Obecnie budynek jest w stanie surowym zamkniętym, wykonywane są ścianki działowe oraz wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne, wstawiono również ramy okienne. Wszystkie prace przebiegają bez zakłóceń i zgodnie z planem. W ramach tego etapu inwestycji remontowi lub wyburzeniu poddane zostaną również pozostałe budynki znajdujące się na tej działce, termin zakończenia prac ujętych w harmonogramie oraz uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń umożliwiających użytkowanie budynku to czerwiec 2018 r.

 

Prezentujemy galerię najnowszych zdjęć z budowy u zbiegu ulic 3 Maja i Radziwiłłowskiej, również z wnętrza budynku.

Ambasador Kongresów Polskich z SPSK Nr 1

         Prof. dr hab. n.med. Grzegorz Wallner, Kierownik II Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie,  został wybrany przez Kapitułę programu Ambasadorów Kongresów Polskich jednym z siedemnaściorga nowych Ambasadorów. Prof. Wallner został nagrodzony za dotychczas zorganizowane kongresy o zasięgu międzynarodowym, w najbliższych planach na rok 2018 ma realizację kolejnych trzech tego rodzaju wydarzeń.

        Celem programu jest docenienie i wyróżnienie osób, dzięki którym zrealizowano w naszym kraju imprezy międzynarodowe o szczególnym znaczeniu. Nominacje do tytułu Ambasadora Kongresów mogły zgłaszać m.in. uczelnie i jednostki Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska profesjonalnie związane z przemysłem spotkań. W trakcie trwania programu, od 1998 roku, wyróżnienia takie odebrało ponad 200 osób z całej Polski. 

Gratulujemy!

 

Podpisanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej: SPSK Nr 1 - Vamed Polska Sp. z o.o.

1 marca 2017 r. miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki, przebudowy i budowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 z firmą Vamed Polska Sp. z o.o., która w listopadze wygrała konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy Szpitala na terenie zlokalizowanym przy ul. Staszica 11 i 16.

Z ramienia SPSK Nr 1 umowę podpisał Dyrektor Naczelny - dr n.med. Adam Borowicz, zaś Vamed Polska reprezentował Dyrektor - Janusch Ewert.

podpisanie umowy VAMED 1.03 www

Certyfikat Akredytacyjny dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie

3. października 2016 r., podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 po raz siódmy otrzymał Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Ministra Zdrowia. Status Szpitala Akredytowanego zobowiązuje do stosowania odpowiednich procedur, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i wyznaczają standardy  postępowania personelu. Otrzymanie Akredytacji  oznacza, iż usługi medyczne realizowane przez Szpital są doceniane i realizowane na wysokim poziomie. Wyróżnienie wręczył Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, a odebrał je Dyrektor SPSK nr 1 w Lublinie - dr n.med. Adam Borowicz.

certyfikat akr low

15 grudnia 2016 r.

„Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” – wmurowanie kamienia węgielnego.

akt 15.12.2016

15 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszy z obiektów realizowanych w ramach inwestycji wieloletniej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego”.

Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 4.000 m kw. zostanie ukończony w 2018 roku i będzie do niego przeniesiona Klinika Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1. W nowym obiekcie znajdą m. in. zakład radioterapii, w tym poradnia radioterapeutyczna, dwie pracownie wysokoenergetycznych akceleratorów medycznych, oddział oraz blok operacyjny.

Akt Erekcyjny, który został wmurowany podczas wydarzenia, podpisali: reprezentujący Ministra Zdrowia Sekretarz Stanu Jarosław Pinkas, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Sławomir Sosnowski, Prezydent M. Lublin Krzysztof Żuk, Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Budzik, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop oraz Dyrektor SPSK1 dr n. med. Adam Borowicz.

 

Realizacja pierwszego etapu przebudowy i rozbudowy SPSK Nr 1

14. lipca 2016r. podpisana została umowa dotycząca realizacji pierwszego etapu projektu „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, obejmującego teren u zbiegu ulic 3 Maja i Radziwiłłowskiej.

R.-3M. www 02.02.17

Bezpośrednio po podpisaniu umowy firma przystąpiła do wykonania ogrodzenia terenu i rozpoczęła przygotowania do podjęcia prac budowlanych przewidzianych w projekcie, na których ukończenie ma 20 miesięcy. W efekcie powstanie obiekt trzykondygnacyjny o powierzchni ponad 4.000 m kw, w którym Szpital ulokuje między innymi Zakłady Radioterapii i Chemioterapii. Ponadto remontowi lub wyburzeniu poddane zostaną pozostałe budynki znajdujące się na wymienionej działce. Zmiany te umożliwią leczenie pacjentów z chorobami onkologicznymi zgodnie z najlepszymi standardami, będą również gwarantowały kształcenie kadr medycznych w nowoczesnych warunkach.

Inwestycja, którą właśnie rozpoczęto, to pierwszy etap wieloletniego projektu, przewidzianego do roku 2022.

fot.1 wizualizacja

 

Fundusze Europejskie

bgRouterRealizacje projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opis projektu

New BIP Logo Square

nfz

logo mz

e-Rejestracja

erejstracjaZapraszamy do korzystania z elekotronicznego systemu rejestracji wizyt.

 

Numery Telefonów

kontaktNumery telefonów naszych rejestracji, poradni i gabinetów.

Go to top