Przy Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży SPSK1 w Lublinie działa Bank Mleka Kobiecego. To jedyne takie miejsce w województwie lubelskim. Bank ma już ok. 25 litrów mleka od dawczyń, po pasteryzacji. W każdej chwili może je przekazać konkretnemu
Budynki dwóch klinik psychiatrii przy ulicy Głuskiej to druga - po ulicy Radziwiłłowskiej - lokalizacja, w której trwają obecnie prace budowlane na największą skalę. Pod koniec listopada 2018 r. wykonawca zakończył budowę nowego obiektu Klinik
"Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019 - 2023" , który realizowany jest ze środków publicznych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, realizowany jest w SPSK Nr 1 w Lublinie w Klinice Hematoonkologii