Informujemy, że z dniem 11.07.2017 r. rejestracja do Poradni Hematologicznej, Poradni Transplantacji Szpiku i Poradni Chirurgii Urazowej została przeniesiona na ul. Staszica 11 (wejście naprzeciwko Kościoła)

W tej samej lokalizacji na poziomie (-1) znajdują się gabinety Poradni Hematologicznej i Poradni Transplantacji Szpiku.

Jednocześnie w związku ze zmianą lokalizacji, aktualnie brak możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z w/w rejestracją.

Celem uzyskania informacji proszę dzwonić na następujące numery telefonów:

(81) 53-497-39, (81) 53-211-18, (81) 53-224-49

 

Informuję, iż Poradnia Dermatologiczna SPSK Nr 1 posiada dwie lokalizacje z odrębnymi rejestracjami:

ul. Staszica 14a, tymczasowy numer telefonu do rejestracji - (81) 53-284-70

oraz

ul. Langiewicza 6a, nowe numery telefonu do rejestracji - (81) 524-78-20,

(81) 524 - 78-35,

NOWA LOKALIZACJA REJESTRACJI - PARTER

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego, dotyczącego realizacji inwestycji SPSK Nr 1 przy ulicy Głuskiej, wyłoniony został wykonawca – firma Budimex, z którą 17 lipca br. podpisano umowę dotyczącą realizacji tego zadania. Z ramienia Szpitala umowę podpisał Dyrektor Naczelny - dr n.med. Adam Borowicz, ze strony firmy Budimex S.A.: Dyrektor ds. handlowych - Marek Gromaszek oraz Dyrektor Budownictwa Ogólnego - Radosław Górski.

foto4 podpisanie umowy SPSK1 Budimex S.A. 17.07.2017

20170626 130749

W lipcu mija rok od momentu, gdy firma Strabag ogrodziła teren i przystąpiła do budowy nowego obiektu przy ul. Radziwiłłowskiej, w którym poza zakładami chemioterapii i radioterapii będzie mieściła się Klinika Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1, przeniesiona z ulicy Staszica. Obecnie możemy mówić o stanie surowym zamkniętym, wykonywane są ścianki działowe oraz wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne, wstawiono również ramy okienne. Wszystkie prace przebiegają bez zakłóceń i zgodnie z planem. W ramach tego etapu inwestycji przebudowie poddane zostaną również pozostałe budynki znajdujące się na tej działce, termin zakończenia prac ujętych w harmonogramie oraz uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń umożliwiających użytkowanie budynku to czerwiec 2018 r.

Inwestycja przy Radziwiłłowskiej jest pierwszym etapem wieloletniego projektu, którego największą częścią jest przebudowa i rozbudowa historycznych, poklasztornych budynków przy ulicy Staszica 11 i 16, a także budowa nowych od strony północno - wschodniej. Konkurs na20170703 114435 wykonanie projektu architektonicznego dotyczącego tego zadania wygrała firma Vamed, której przedstawiciele w marcu br. podpisali z Dyrekcją Szpitala umowę dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki, przebudowy i budowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1. Obecnie firma pracuje nad jej wykonaniem.

Kolejne etapy programu dotyczą przebudowy Klinik Psychiatrii SPSK Nr 1 przy ul. Głuskiej, zakończono postępowanie przetargowe oraz wyłoniony został wykonawca, prace mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku.

1 marca 2017 r. miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki, przebudowy i budowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 z firmą Vamed Polska Sp. z o.o., która w listopadze wygrała konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy Szpitala na terenie zlokalizowanym przy ul. Staszica 11 i 16.

Z ramienia SPSK Nr 1 umowę podpisał Dyrektor Naczelny - dr n.med. Adam Borowicz, zaś Vamed Polska reprezentował Dyrektor - Janusch Ewert.

podpisanie umowy VAMED 1.03 www

3. października 2016 r., podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 po raz siódmy otrzymał Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Ministra Zdrowia. Status Szpitala Akredytowanego zobowiązuje do stosowania odpowiednich procedur, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i wyznaczają standardy  postępowania personelu. Otrzymanie Akredytacji  oznacza, iż usługi medyczne realizowane przez Szpital są doceniane i realizowane na wysokim poziomie. Wyróżnienie wręczył Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, a odebrał je Dyrektor SPSK nr 1 w Lublinie - dr n.med. Adam Borowicz.

certyfikat akr low

„Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” – wmurowanie kamienia węgielnego.

akt 15.12.2016

15 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszy z obiektów realizowanych w ramach inwestycji wieloletniej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego”.

Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 4.000 m kw. zostanie ukończony w 2018 roku i będzie do niego przeniesiona Klinika Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1. W nowym obiekcie znajdą m. in. zakład radioterapii, w tym poradnia radioterapeutyczna, dwie pracownie wysokoenergetycznych akceleratorów medycznych, oddział oraz blok operacyjny.

Akt Erekcyjny, który został wmurowany podczas wydarzenia, podpisali: reprezentujący Ministra Zdrowia Sekretarz Stanu Jarosław Pinkas, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Sławomir Sosnowski, Prezydent M. Lublin Krzysztof Żuk, Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Budzik, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop oraz Dyrektor SPSK1 dr n. med. Adam Borowicz.

 

14. lipca 2016r. podpisana została umowa dotycząca realizacji pierwszego etapu projektu „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, obejmującego teren u zbiegu ulic 3 Maja i Radziwiłłowskiej.

R.-3M. www 02.02.17

Bezpośrednio po podpisaniu umowy firma przystąpiła do wykonania ogrodzenia terenu i rozpoczęła przygotowania do podjęcia prac budowlanych przewidzianych w projekcie, na których ukończenie ma 20 miesięcy. W efekcie powstanie obiekt trzykondygnacyjny o powierzchni ponad 4.000 m kw, w którym Szpital ulokuje między innymi Zakłady Radioterapii i Chemioterapii. Ponadto remontowi lub wyburzeniu poddane zostaną pozostałe budynki znajdujące się na wymienionej działce. Zmiany te umożliwią leczenie pacjentów z chorobami onkologicznymi zgodnie z najlepszymi standardami, będą również gwarantowały kształcenie kadr medycznych w nowoczesnych warunkach.

Inwestycja, którą właśnie rozpoczęto, to pierwszy etap wieloletniego projektu, przewidzianego do roku 2022.

fot.1 wizualizacja

 

Dodatkowe informacje