Menu

 

 

"Misją Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocja Zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo badawczych."

Start

Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na koncepcję przebudowy i rozbudowy SPSK nr 1

15. listopada 2016 r. odbyło się publiczne ogłoszenie wyników konkursu architektonicznego na koncepcję przebudowy i rozbudowy SPSK nr 1 w Lublinie, połączone z wystawą zgłoszonych prac. Decyzją Sądu Konkursowego, którego obradom przewodniczył architekt Stanisław Lichota (SARP), spośród ośmiu propozycji nagrodzono cztery.

Nagrodę główną w wysokości 60.000 zł, jak również zaproszenie do negocjacji w sprawie wykonania projektu w oparciu o zwycięską koncepcję, otrzymała warszawska spółka Vamed Group. Drugie miejsce przyznano Spółdzielni Archtektów Pro - Arte, zaś dwa równorzędne wyróżnienia spółce 22Archtekci oraz firmie Neon Wojciech Norberciak.

Konkurs dotyczył opracowania koncepcji modernizacji już istniejących, w tym zabytkowych budynków przy ulicy Staszica 11 i 16, a także rozbudowy Szpitala o nowe obiekty od strony al. Solidarności.

konkurs archit. 15.11.16 www-001

Informacja dotycząca operacji wszczepu soczewki plamkowej Schariotha

Informujemy, iż warunkiem przystąpienia do wstępnej kwalifikacji do operacji jest:

1. Posiadanie przez pacjenta WAŻNEGO SKIEROWANIA od lekarza specjalisty w dziedzinie okulistyki,

2. Posiadanie aktulanego wyniku badania optycznej tomografii koherentnej dna oka (OCT),

3. Wymagane jest ZDIAGNOZOWANE ZWYRODNIENIE PLAMKI związane z wiekiem (AMD) postać zanik geograficzny - to oznacza, iż na skierowaniu musi być stwierdzone konkretnie to schorzenie.

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków pacjent może umówić się na wizytę bezpośrednio do Poradni Leczenia Chorób Siatkówki Kliniki Okulistyki Ogólnej

tel: 81-534-98-91, 81-534-98-78.

Czas oczekiwania na kwalifikację do zabiegu obecnie jest znacznie wydłużony, Klinika ma ograniczoną możliwość wykonywania operacji do czasu rozstrzygnięć związanych z ich refundacją.

Certyfikat Akredytacyjny dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie

3. października 2016 r., podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 po raz siódmy otrzymał Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Ministra Zdrowia. Status Szpitala Akredytowanego zobowiązuje do stosowania odpowiednich procedur, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i wyznaczają standardy  postępowania personelu. Otrzymanie Akredytacji  oznacza, iż usługi medyczne realizowane przez Szpital są doceniane i realizowane na wysokim poziomie. Wyróżnienie wręczył Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, a odebrał je Dyrektor SPSK nr 1 w Lublinie - dr n.med. Adam Borowicz.

certyfikat akr low

ROZPOCZĘCIE PIERWSZEGO ETAPU PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY SPSK Nr 1

14. lipca 2016r. podpisana została umowa dotycząca realizacji pierwszego etapu projektu „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, obejmującego teren u zbiegu ulic 3 Maja i Radziwiłłowskiej.

23.08.16 inwestycja 3Maja-Radziwołłowska

Bezpośrednio po podpisaniu umowy firma przystąpiła do wykonania ogrodzenia terenu i rozpoczęła przygotowania do podjęcia prac budowlanych przewidzianych w projekcie, na których ukończenie ma 20 miesięcy. W efekcie powstanie obiekt trzykondygnacyjny o powierzchni ponad 4.000 m kw, w którym Szpital ulokuje między innymi Zakłady Radioterapii i Chemioterapii. Ponadto remontowi lub wyburzeniu poddane zostaną pozostałe budynki znajdujące się na wymienionej działce. Zmiany te umożliwią leczenie pacjentów z chorobami onkologicznymi zgodnie z najlepszymi standardami, będą również gwarantowały kształcenie kadr medycznych w nowoczesnych warunkach.

Inwestycja, którą właśnie rozpoczęto, to pierwszy etap wieloletniego projektu, przewidzianego do roku 2022.

fot.1 wizualizacja

 

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy

stop grypa

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szcepienie przeciw grypie wszystkich chętnych z Lublina i gminy Lublin, którzy ukończyli 65 r.ż. Szczepienia będą realizowane od 5 września do 9 grudnia 2016 roku w Zespole Poradni Specjalistycznych i POZ przy ul. Langiewicza 6A w Gabinecie Zabiegowym p. 107 I piętro w godz: 8:00 - 18:00

Kontakt telefoniczny: 81 524 78 37

Ulotka do pobrania

Nowa siedziba poradni dermatologicznych SPSK Nr 1: ul. Langiewicza 6A

Informujemy, iż od początku sierpnia 2016 r. Poradnie Dermatologiczne zostały przeniesione z ul. Radziwiłłowskiej do Zespołu Poradni Specjalistycznych i POZ przy ul. Langiewicza 6A (III piętro).

Dotychczasowe numery telefonów pozostają bez zmian (godz. 7:30 – 15:05):

Rejestracja Poradni Dermatologicznej: 81 53-496-59

Poradnia Dermatologiczna: 81 53-496-60

Certyfikaty ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

ISO 9001 ISO 14001 PL-colMiło nam Państwa poinformować ,że w dniach 16-18 września 2015 roku Samodzielny Publiczny Szpital Klinicznym Nr 1 w Lublinie pomyślnie przeszedł audyt rozszerzający zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008 i Systemu Zarządzania Środowiskiem według normy ISO 14001:2004.
Audyt został przeprowadzony przez niezależnych audytorów firmy DNV.GL i zakończył się wydaniem nowych certyfikatów ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Obecne Certyfikaty obowiązują od 14 grudnia 2015 roku.
Powyższy audyt stanowi kontynuację Certyfikatów uzyskanych po raz pierwszy w styczniu 2006 roku przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Lublinie.

 

Certyfikaty  do pobrania ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

Fundusze Europejskie

bgRouterRealizacje projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opis projektu

New BIP Logo Square

nfz

logo mz

e-Rejestracja

erejstracjaZapraszamy do korzystania z elekotronicznego systemu rejestracji wizyt.

 

Numery Telefonów

kontaktNumery telefonów naszych rejestracji, poradni i gabinetów.

Go to top